Uitslagen

Thefantasticfour wint de `Hack for Future Talent`

Met heldere ideeën voor een gelijke start voor kinderen won team Thefantasticfour de onderwijshackathon Hack for Future Talent, op zaterdag 8 december 2018 bij Tilburg University. Deze succesvol verlopen hackathon werd georganiseerd door CentERdata in opdracht van de gemeentes Tilburg en Eindhoven en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Winners of the Hackathon
Team 'Thefantasticfour' is de winnaar van de hackathon.

De hackathon viel uiteen in drie thema’s – spookjongeren, talentoptimalisatie en gelijke onderwijskansen –, die op hun beurt uiteen vielen in meerdere challenges. Na een sfeervolle opening (met onder andere wethouders van Tilburg en Eindhoven en de programmadirecteur van het ministerie van OCW) beten in totaal 44 ‘hackers’, verdeeld over elf teams, zich urenlang stuk op een van deze drie thema’s.

 

Hoofdprijs voor een team van Pabo University studenten

De hoofdprijs van duizend euro ging uiteindelijk naar team 'Thefantastictour'. Dit team van Pabo University onderzocht de invloed van de migratieachtergrond van leerlingen uit de gemeente Tilburg op de kansen die scholen hen bieden bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Het team kwam met concrete ideeën voor een betere dataverzameling en het toegankelijker maken van bestaande data.

Hieronder een schematische weergave van de resultaten.

team 4 resultaten
Van links naar rechts: drie van de buurten met de hoogste migratieachtergrond gevolgd door drie van de buurten met de laagste migratieachtergrond in Tilburg.

Conclusie van de winnaars

Uit de bevindingen blijkt dat kinderen uit buurten met een hoge relatieve migratieachtergrond gemiddeld een aanzienlijk lager advies krijgen dan hun gemiddelde eindscores. Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat een verschil van -1,80 tussen het schooladvies en de eindscore, gelijk staat aan bijna twee schoolniveaus. Dit zou kunnen betekenen dat een kind dat volgens zijn eindscore naar een havo/vwo-niveau zou kunnen doorstromen, een schooladvies van vmbo TL meekrijgt. Belangrijk om te weten is dat het schooladvies dat de leerkrachten aan hun leerlingen meegeven, bindend is. Tegenwoordig geven leerkrachten nog voordat de eindscores bekend zijn, een schooladvies aan hun leerlingen mee. Op het moment dat een kind veel hoger blijkt te scoren op zijn eindtoets, is de school verplicht om het schooladvies in heroverweging te nemen. Maar de school is niet verplicht om dit advies daadwerkelijk aan te passen. Om erachter te komen of de migratieachtergrond van een buurt en het (negatieve) verschil tussen de schooladviezen en de eindscores echt met elkaar te maken hebben, is verder onderzoek noodzakelijk. Deze bevindingen zouden namelijk kunnen suggereren dat het niveau van kinderen met een migratieachtergrond, bewust of onbewust, onterecht lager worden ingeschat door leerkrachten. En dus op een lager voortgezet onderwijs niveau terechtkomen, dan het niveau dat zij volgens hun toetsresultaten zouden moeten aankunnen. Als we het hebben over het bieden van gelijke onderwijskansen valt er op dit gebied wellicht veel winst te behalen.

 

Tweede plaats voor hard core data scientists

De tweede plaats ging naar team 'Vantage AI'. Door op open data machine learning-technieken als clustering en dimensionaliteitsreductie los te laten, kwam team Vantage AI met een idee om scholen met elkaar te verbinden. Op die manier wordt een effectieve uitwisseling van informatie en best practices mogelijk.

Team Vantage AI
Team Vantage AI eindigt als tweede.

Scholen kunnen baat hebben bij het delen van best practices met scholen in een vergelijkbare situatie. Hiervoor heeft team Vantage AI machine learning technieken zoals dimensionaliteitsreductie en clustering gebruikt. De belangrijkste resultaten van team Vantage AI worden hieronder weergegeven.

clustering
Dimensionaliteitsreductie met T-SNE van verschillende variabelen (bijv. aantal leerlingen, afstand tot school en andere faciliteiten, leefbarometer scores, inkomens).

 

similarity matrix
Similariteitsmatrix tussen variabelen. Deze laat bijvoorbeeld zien dat er een similariteit is tussen de variabelen 2 en 4.

Ook nog een stimulatieprijs

De stimulatieprijs ging naar team 'Wij gaan voor 9', dat onder meer liet zien dat de schoolprestaties op het vlak van rekenen en taal met elkaar samenhangen. Ook kwam het team met ideeën om via LinkedIn een datagedreven interventieteam op te zetten.

Stimulatie prijs
Stimulatie prijs voor team 'Wij gaan voor 9'. De leden van dit team zijn de drie heren en de dame links (helder in beeld).

Een van de belangrijkste resultaten van dit team hieronder.

team 9 resultaat
Verschillen in schoolprestaties per gekozen variabele. Wat op valt is dat prestaties op rekenen, lezen en taal sterk met elkaar samenhangen.

 

Voorgestelde oplossingen van team Wij gaan voor 9

  • Lerarenteams excellente scholen met dezelfde omgevingskenmerken identificeren via diagnosetool.
     
  • Excellente scholen adopteren scholen met potentie (intervisie).
     
  • Goede docenten vanuit LinkedIn een incentive geven om les te geven op school met potentie.
     
  • Op basis van data van LinkedIn een interventieteam opzetten voor Tilburg / Eindhoven.
     

 

 

 

 

 

Vruchtbare ideeën

Ook andere teams hebben het erg goed gedaan. Een eervolle vermelding gaat naar het team 'Datarmination'.

team Datarmination
Team Datarmination houdt een 5 minuten pitch (links) en gaat aan de slag met data (rechts).

Team Datarmination liet met mooie visualisaties en grafieken zien dat de gemiddelde Cito-cijfers voor de meeste provincies over de jaren heen gestegen zijn. Zelfs de politieke ideologie per type school en geslacht werd inzichtelijk gemaakt. Een resultaat hieronder.

Team Datarmination resultaat
Gemiddelde inkomen per type school en gemiddelde Cito cijfers per provinciaal GDP over meerdere jaren.

Enkele andere interessante resultaten hieronder

Team 3
Team 3 clusters.
Team 5
Team 5 vroegtijdige schoolverlaters.
Team 7
Team 7 spookjongeren.
Team 10
Team 10 gelijke onderwijskansen.
Team 11
Team 11 gemiddelde Cito scores.

 

De pitches van alle teams zijn te downloaden via deze link.

 

Afsluiting

De hackathon werd afgesloten met een prijsuitreiking en gezellige borrel. De betrokken gemeenten en het ministerie van OCW gaan nu bekijken of ze sommige van deze ideeën kunnen vertalen naar concrete nieuwe projecten.

Afsluiting

 

Als laatste nog enkele leuke foto's hieronder.

Leuke foto's